Miten asiakasportaalin varaosakatalogi ja IoT (Internet of Things) palvelevat toisiaan?

img

Jaa tämä artikkeli

Haluatko kuulla lisää?

IoT-laitteiden ja -antureiden määrän kasvaessa on tullut entistä vaikeammaksi hallita ja seurata valtavaa määrää tuotettua dataa ja seuloa siitä liiketoiminnalle kriittistä informaatiota. Tässä kohtaa asiakasportaalista löytyvä varaosakatalogi astuu kuvaan.

Internet of Things (IoT) kehitys on kestänyt jo jonkin aikaa verrattaen esimerkiksi tekoälyn vastaavaan kehitykseen ChatGPT:n julkistuksen myötä. Molemmat näistä ratkaisuista tulevat kuitenkin epäilemättä muokkaamaan aikakauttamme työn muuttumisen, yhteyksien ja data-analyysin saralla.

IoT-laitteiden ja -antureiden määrän kasvaessa on tullut entistä vaikeammaksi hallita ja seurata valtavaa määrää tuotettua dataa ja seuloa siitä liiketoiminnalle kriittistä informaatiota. Tässä kohtaa asiakasportaalista löytyvä varaosakatalogi astuu kuvaan. Se tarjoaa keskitetyn tietokannan, jonka voi nähdä metadatana asennuskannasta tai laitekokoonpanosta. Tätä tietokantaa hyödyntämällä voi yhdistämään IoT-laitteiden tuottaman tiedon ja ihmisten tuottaman huolto- ja kulutustiedon helposti. Tämä yhdistettyä informaatiota voi hyödyntää monilla tavoin.

Yksi esimerkki avainhyödyistä on IoT-laitteista kerätyn datan tarkkuuden parantuminen. Yhdistetyn tiedon ansiosta komponenttien ja osien käytöstä jokaisessa laitteessa on helpompi tunnistaa mahdolliset ongelmat ja selvittää syyt niiden taustalla. Tämä johtaa nopeampaan ja tarkempaan ongelmien diagnosointitarkkuuteen, mikä lopulta johtaa parempaan tehokkuuteen ja lyhyempiin suunnittelemattomiin käyttökatkoihin.

Lisäksi elektroninen varaosakatalogi auttaa optimoimaan huoltokäytäntöjä ja vähentämään kustannuksia. Käyttötapojen seurannan ja laitekohtaisten vikaantumistaajuuksien seurannan avulla huolto voidaan ajoittaa ennakoivasti reaktiivisen huollon sijaan. Tämä voi vähentää kalliiden hätäkorjausten ja käyttökatkojen tarvetta, mikä johtaa lopulta lisääntyneeseen tuottavuuteen ja kustannussäästöihin.

Lisäksi varaosaportaalista löytyvän katalogin avulla saatu tieto auttaa parantamaan toimitusketjun hallintaa ja varastonhallintaa. Reaaliaikaisen datan avulla osien saatavuutta ja käyttöä on helpompi seurata, mikä helpottaa varastonhallintaa ja varmistaa, että oikeat osat ovat saatavilla tarvittaessa. Tämä voi vähentää varaston loppumisen riskiä ja viivästyksiä, mikä lopulta johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Elektroninen varaosakatalogi auttaa myös parantamaan IoT-järjestelmien kokonaissuorituskykyä tarjoamalla kattavan tietokannan, jota voidaan käyttää järjestelmien optimointiin ja hienosäätöön ajan myötä. Käyttötapojen ja vikakohtien datan analysoinnin avulla on mahdollista tunnistaa kehityskohteita ja toteuttaa muutoksia, jotka johtavat parempaan suorituskykyyn, lisääntyneeseen tehokkuuteen ja alentuneisiin kustannuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että varaosakatalogin tuottaman informaation hyödyntäminen yhdessä IoT-järjestelmien tuottaman informaation kanssa on arvokas työkalu suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamisessa. IoT:n jatkaessa kehittymistään, perinteisempien toimintatapojen ja tietolähteiden kuten, varaosakatalogin informaation hyödyntämisestä tulee yhä tärkeämpi työkalu uusien monimutkaisten järjestelmien hallintaan ja optimointiin.

Paras lopputulos saadaan yhdistämällä olemassa olevat menetelmät poikkitieteellisesti uusiin toimintatapoihin, mikään kun ei korvaa käytännön tuomaa kokemusta. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii vitsi kesätyöntekijän nokkeluudesta, joka meni lyhyesti näin: Meijerillä oli ongelmana pakkauslaitteiston vika, joka aiheutti tyhjiä maitopurkkeja epäsäännöllisesti ja tätä myöten reklamaatiokustannuksia. Ongelmaan haettiin ratkaisua insinööritoimiston avulla, joka asennutti linjastolle kahdensadantuhannen euron automaattivaa’an sekä summerin. Kun vaaka punnitsi vajaan tölkin, antoi summeri äänimerkin työntekijöille, jotka poistivat tyhjän tölkin. Ongelma poistui ja kuukauden päästä tehtaanjohtaja oli katselmoimassa valmistusta, kun hän huomasivat linjaston vieressä puhaltimen, joka puhalsi tyhjät maitotölkit suoraan roskakoriin ennen automaattivaakaa. Tehtaanjohtaja kysyi syytä puhaltimelle, jolloin työntekijä kertoi kesätyöntekijän sen siihen laittaneen, kun kyllästyi automaattivaa’an jatkuvaan piippaukseen.

©2022 Service Rata Oy

www.servicerata.com

Puh: +358 29 170 5502