NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

Kick-off & Aloitus

Service Ratan asiantuntijat luovat verkkokauppaympäristön. Kun ympäristö on pystyssä, asiakkaan avainhenkilöille järjestetään perehdytys järjestelmän käyttöön ja toiminnallisuuksiin. Kun järjestelmä on tuttu, muokataan yhdessä katalogin visuaalinen rakenne ja tietomalli halutunlaisiksi. Mikäli projekti ei sisällä sisältöpalveluita, koulutetaan tässä vaiheessa asiakkaalle myös katalogien luontiprosessi.

SISÄLTÖ VIE AIKAA

Sisältö

Verkkokaupan sisällön rakentamiseksi asiakkaalta tarvitaan tuoterakennetieto. Tietoa voidaan hakea PDM- ja ERP-järjestelmistä sekä CAD-suunnittelujärjestelmästä. Mikäli kyseisiä järjestelmiä ei ole käytössä, sisältö voidaan rakentaa yhdessä Service Ratan asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi Excel-muotoon. Kuvitusta varten kerätään joko piirustukset tai kuva-/videomateriaalia toimitettavista laitteista. Asiakkaan vastuulla on edelleen tuotehallinta eli se mitä osia halutaan myydä ja tietenkin hinnoittelu. Projektin aikana jokaisen sprintin päätteeksi on tapaaminen, jossa varmistetaan, että asetetut tavoitteet on saavutettu. Samalla myös näkyvyys tuotosten laatuun ja syntyneisiin kustannuksiin säilyy koko projektin ajan.

LOPUSSA KIITOS SEISOO

Lopputestaukset & Käyttöönotto

Kun sisältö on kasassa, on aika julkaista verkkokauppa. Viimeistään tässä vaiheessa päätetään tapa, millä verkkokauppa integroidaan osaksi päivittäisiä prosesseja. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan toteuttaa kevyellä integraatiolla verkkosivuille, mutta myös täysi integraatio ERP- tai huoltojärjestelmään on mahdollinen. On hyvä myös muistaa kommunikoida loppuasiakkaille uudesta ja tehokkaasta tavasta tilata varaosia.

©2022 Service Rata Oy

www.servicerata.com

Puh: +358 29 170 5502