Miksi panostaa asiakaskohtaiseen varaosakatalogiin

img

Jaa tämä artikkeli

Kiinnostuitko?

Vaatteiden, rakennusmateriaalien tai lemmikin ruokien verkosta ostaminen ei yleensä ole kovin kuormittava prosessi. Tilanne on kuitenkin toinen, kun yrityksen tuotantolinjasto tai laite pysähtyy esimerkiksi viallisen paineilmasylinterin vuoksi. Prosessi harvoin toimii niin yksinkertaisesti, että asiakas voi klikata tuotteen ostoskoriin yhden haun jälkeen ja jatkaa liiketoimintaansa ilman sen suurempia huolia.

Kun varaosan tarve iskee, on asiakkaan otettava yhteyttä laitetoimittajaan, esimerkiksi puhelimitse tai digitaalisia kanavia pitkin. Varaosan tunnistamiseen kuluu tässä vaiheessa luvattoman paljon aikaa, jos tarkkaa varaosanumeroa ei ole tiedossa. Laitetoimittajan on kaivettava omat dokumenttinsa läpi tunnistaakseen osan sarjanumeron, valmistusvuoden tai mallin. Tähän voi kulua pahimmillaan viikkoja, kun samalla työn alla on useita muita samankaltaisia kyselyitä. Osan lopulta löydyttyä laitetoimittaja tekee tilauksen, ja osa aloittaa matkansa asiakkaan luokse. Tässä vaiheessa piilee kuitenkin vielä riski: onko oikea varaosa löytynyt ja sopiiko se varmasti asiakkaan laitteeseen? Osien hyvittämiseen ja palautukseen kuluu taas lisää aikaa, jos riski toteutuu.

Edellä kuvattu geneerisen varaosakatalogin malli toimii, kun laitteet eivät ole monimutkaisia, ne eivät sisällä useita kuluvia osia, ja varaosien tunnistaminen ei vie liikaa aikaa. Entä sitten, kun kyseessä on esimerkiksi paineilmasylinteri tai muu komponentti, jonka tarvittavat mitat, iskupituudet ja työntövoima vaihtelevat laitteesta toiseen?

Asiakasportaalistamme löytyvä asiakaskohtainen varaosakatalogi tarjoaa sujuvamman vaihtoehdon geneeriselle varaosakatalogille. Asiakaskohtainen katalogin ansiosta laitetoimittajan asiakkaalla on pääsy tarkastelemaan kaikkia käytössään olevia laitteita sekä tutkimaan niiden räjäytyskuvia. Asiakas voi itse helposti tunnistaa tarvitsemansa varaosan katalogista, sekä tilata varmasti oikean osan.

Asiakasportaalin asiakaskohtaista katalogia käytettäessä varaosan selvitystyötä ei tarvita, joten asiakkaan liiketoiminnan häiriöt jäävät pieniksi. Myöskään muut laitetoimittajat eivät pääse prosessiin mukaan kilpailijoiksi, sillä asiakkaan ei tarvitse konsultoida ulkopuolisia teknisiä asiantuntijoita tai hakea varaosaa muualta esimerkiksi nopeamman toimitusaikataulun toivossa. Laitetoimittaja saa myös ajantasaista tietoa tuotteistaan: asiakkaan tilaustiedot organisoidaan järjestelmään, jolloin on mahdollista seurata, mitkä osat kuluvat ja kuinka tiheään. Tämä helpottaa esimerkiksi huoltosopimusten tekemistä.

Laitetoimittajalle asiakasportaalimme on ehdoton ratkaisu, kun tavoitteena on kehittää toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Asiakasportaalimme tarjoaa asiakkaalle ajankohtaisen näkymän omiin laitteisiinsa ja auttaa oikeiden osien tunnistamisessa. Asiakasportaalin avulla suunnittelemattomien huoltojen kestot lyhenevät ja määräaikaishuollot on helpompi suunnitella. Laitetoimittajan työ helpottuu, kun asiakkaiden avuntarve oikeiden osien etsimisessä vähenee. Kummallakin osapuolella vapautuu aikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

©2022 Service Rata Oy

www.servicerata.com

Puh: +358 29 170 5502